Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2013

harderstuff
4082 a241
Reposted fromdoener doener
harderstuff
Pragnęłam mieć go blisko, jak najbliżej. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że mogłabym zgodzić się na jego odejście.
Reposted fromthesmajl thesmajl
harderstuff
Reposted fromgranini granini
harderstuff
4093 3d77
Reposted frompsychotic-girl psychotic-girl
harderstuff
0910 dce6 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
harderstuff
9462 cfa9
Reposted fromsiseniorita siseniorita
harderstuff
9643 e971
Reposted fromparamaribo paramaribo
1424 1706
Reposted fromoheyitspeanut oheyitspeanut
1417 3fa5
Reposted fromoheyitspeanut oheyitspeanut
harderstuff
9893 a6b7
Reposted fromsiseniorita siseniorita
harderstuff
to już tyle lat
niosę cały świat dla ciebie
— Tomasz Karolak-" Tylko bądź"
Reposted fromparamaribo paramaribo
harderstuff
9992 9599
Reposted fromon-the-edge on-the-edge
harderstuff
0211 afbb
Reposted fromxclovelyx xclovelyx
harderstuff
0375 61dc
Reposted fromparamaribo paramaribo
harderstuff
0443 b536
Reposted fromkatalama katalama
harderstuff
0572 def6
Reposted fromon-the-edge on-the-edge
harderstuff
Przeklinać się chce - na tę odległość, na ten czas, na przypadki i decyzje.
— Inga Iwasiów
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
harderstuff
0780 cf9a
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
harderstuff
Tylko bądź w każdy dzień i każdą noc
— Tomasz Karolak-" Tylko bądź"
Reposted fromparamaribo paramaribo
harderstuff

Największe kłamstwa wypowiadamy z troski o najbliższych. Wypowiadamy je z nadzieją, że nikt w nie nie uwierzy. Bo jak wierzyć w niekochanie, gdy pasuje się do siebie jak Ziemia do Wszechświata. Jak Rojek do Myslovitz. Jak pociąg do Katowic. I wtedy jest ból i śmierć, bo przecież w to jedno kłamstwo nie należało wierzyć.

— Rafał Puttkammer
Reposted fromxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl